x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
ALUEAP1 Aluetieteen perusteet, 8 ECTS

Osaamistavoitteet

Johdattaa opiskelijat aluetieteelliseen ajattelutapaan ja aluetutkimukseen sekä tilallisuuden tarkastelemiseen yhteiskuntakehityksen keskeisenä tekijänä.

Sisältö

Aluetieteen peruskäsitteet ja näkökulmat; johdatus paikallisiin, kansallisiin, eurooppalaisiin ja globaaleihin aluekehityksen kysymyksiin; aluejärjestelmien väliset vuorovaikutussuhteet.

Lisätiedot

Luennot kuulusteluineen 3 op sekä kirjallisuuskuulustelu 5 op. Luennot suoritetaan kurssin alussa sovittavalla tavalla, kirjallisuus yleisinä tenttipäivinä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Management
Perusopinnot (Regional Studies)
avaa kaikki

Aluetieteen perusteet

School of Management