x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Theory and Methods, 28 ECTS

Learning outcomes

Oppia syvällisesti hallitsemaan kansantaloustieteen teoriat ja menetelmät.

Content

Kansantaloustieteen maisteriopintojen teoreettinen ydin koostuu opintojaksoistaKTALS120-130 ja menetelmällinen ydin opintojaksoista KTALS110, 140-170. . Opintojaksot on esitetty suositeltavassa suoritusjärjestyksessä.
Opintojaksot KTALS110-130 ovat pakollisia luentokursseja. Jaksoista KTALS140-170 on suoritettava vähintään 6 op, siten että jos ko. opintojakso suoritetaan luentokurssilla, on laajuus pääsääntöisesti 6 op(Jakso KTALS140 voidaan suorittaa ainoastaan luentokurssilla) Jos opintojakso suoritetaan kirjatentillä, on laajuus vähintään 3 op (sovittava opintojaksosta vastaavan professorin kanssa).

Belongs to following modules

School of Management
expand all

Theory and Methods

KTALS120 Microeconomic Theory, 8 ECTS
KTALS130 Macroeconomic Theory, 8 ECTS
KTALS140 Advanced Econometrics, 6 ECTS
KTALS150 Game Theory, 3–6 ECTS
KTALS160 Dynamic Optimization, 3–6 ECTS
KTALS170 Optional Course, 3–6 ECTS
School of Management