x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Erikoiskurssit, 15 op

Osaamistavoitteet

Oppia tuntemaan kansantaloustieteen soveltamismahdollisuuksia.

Sisältö

Erikoiskursseja ja kirjatenttejä eri sovellusaloilta.
Jos opintojakso suoritetaan pelkästään kirjatentillä, on sen laajuus pääsääntöisesti 3 op.
Jos opintojakso voidaan suorittaa luentokurssilla, on sen laajuus pääsääntöisesti 5 op.

Edellytykset

Erikoiskursseilla edellytetään vähintään Johdatus kansantaloustieteeseen-kurssin tietoja. Suositeltavaa on, että
erikoiskursseille osallistuja on jo suorittanut (tai on suorittamassa) myös opintojaksot KTALA120-150.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
Perus- ja aineopinnot (Kansantaloustiede)
avaa kaikki

Erikoiskurssit

Suoritettava 15 op, vapaasti valiten opintojaksoista KTALA201-209.
KTALA201 Työn taloustiede, 3 op
KTALA202 Toimialan taloustiede, 3 op
KTALA203 Rahatalous, 3–5 op
KTALA204 Rahoitus, 3–5 op
KTALA205 Ympäristötalous, 3–5 op
KTALA206 Kansainvälinen talous, 3–5 op
KTALA207 Kehitystalous, 3–5 op
KTALA208 Julkistalous, 3–5 op
Johtamiskorkeakoulu