x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Eurooppa-opinnot, 15–115 op

Osaamistavoitteet

Monitieteisten Eurooppa -opintojen tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijat Eurooppa-tutkimuksen tutkimuskohteeseen ja kysymyksenasetteluun eri tieteenalojen näkökulmasta. Eurooppa-opinnot koostuvat seuraavien alojen opintojaksoista: yhteiskuntatieteet, humanistinen ala sekä oikeus-, alue- ja hallintotieteet. Opiskelija voi halutessaan erikoistua mihin tahansa näistä kolmesta laajasta alasta. Eurooppa-opintoja voi suorittaa englanniksi, suomeksi, ranskaksi, saksaksi tai ruotsiksi riippuen kulloinkin kyseessa olevasta jaksosta.

Opintokokonaisuus sisältää opintojaksoja, jotka koostuvat sekä kirjatenteistä että kontaktiopetuksesta. Kirjatenteistä osan voi korvata osallistumalla kursseille, joiden tarjonta vaihtelee vuosittain. Opintojaksot on ryhmitelty seuraaviin teemoihin: European politics; European societies; European history; European culture and languages sekä legal, regional and administrative studies. Kokonaisuuden valinnaisissa opinnoissa on mahdollista erikoistua johonkin näistä teemoista. Opintokokonaisuuden suunnittelusta vastaa Tampereen yliopiston Jean Monnet -keskus ja vastuuoppiaineina toimivat valtio-oppi ja kansainvälinen politiikka, jotka antavat myös opintokokonaisuudesta kokonaismerkinnän.

Saadakseen opintokokonaisuudesta kokonaismerkinnän on suoritettava vähintään pakolliset opinnot (15 opintopistettä). Lisäksi voi suorittaa valinnaisia opintoja eri teemoista ja siten syventää tietämystään Eurooppa-opintojen eri osa-alueilla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki
Johtamiskorkeakoulu