x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aineopinnot, 45 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnoissa opiskelija laajentaa tietoja valtio-opin tutkimuskohteista sekä sen teorioista ja tutkimusmenetelmistä. Opetuksessa käytetään teoreettisempaa otetta kuin perusopinnoissa ja valmennetaan samalla opiskelijaa poliittisten ilmiöiden käsitteelliseen tarkasteluun.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Edeltävät opinnot: Yksikön yhteisiin opintoihin kuuluva Yhteiskuntatieteiden teoriat –opintojakso suositellaan suoritettavaksi ennen aineopintojen aloittamista. Opiskelijoiden, jotka eivät ole perusopinnoissa suorittaneet valtio-opin opintojaksoa VALTP2 valtio-opin pääaineopiskelijoiden ja aineopintoihin jatkavien sivuaineopiskelijoiden vaatimusten mukaisesti, on suoritettava kurssi valtio-opin aineopintojen yhteydessä. Kurssi korvaa tällöin opiskelijan valinnan mukaan yhden opintojakson valtio-opin aineopintojen opintojaksoista VALTA1-VALTA7.

Lisätiedot

Aineopinnot aloitetaan perusopintojen suorittamisen jälkeen.

Opintojaksoista VALTA1-VALTA7 opiskelija suorittaa oman valintansa mukaan viisi eri opintojaksoa. Kirjallisuus tentitään opintojaksoittain (EI kirja kerrallaan). Opiskelija voi tenttiä myös useamman jakson samanaikaisesti.

Opintojaksot VALTA8-VALTA10 ovat valtio-opin pääaineopiskelijoille pakollisia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Johtamiskorkeakoulu