x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tarkoitus on tarjota opiskelijalle yleinen tiedollinen perusta tieteenalan tutkimuskohteina olevista ilmiöistä ja niitä koskevista valtio-opillisista ajattelutavoista. Perusopinnot painottuvat politiikan tutkimuksen peruskäsitteisiin ja tutkimusongelmiin sekä politiikan luonteen pohdintaan ja tieteenalan sekä myöhempien opintojen edellyttämien asioiden perustuntemuksen luomiseen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Pääaineopiskelijoiden on suositeltavaa suorittaa opintojaksot VALTP3-VALTP5 ennen VALTP2-jakson pakollista kurssia.

Kirjallisuus tentitään opintojaksoittain (EI kirja kerrallaan).

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Johtamiskorkeakoulu