x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aineopinnot, 50 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee kansainvälisen politiikan pääteoriat ja osaa soveltaa niitä kansainvälisen politiikan ilmiöihin. Opiskelija on perehtynyt vähintään kahteen oppiaineen painopistealoista ja saanut hyvän käsityksen näiden tutkimusalojen perusteista, teorioista ja sisällöllisistä kysymyksistä niin klassikoiden kuin viimeaikaisen tutkimuskirjallisuuden kautta. Kandiseminaarin suoritettuaan opiskelija osaa laatia itsenäisen tutkielman ja puolustaa sitä kritiikiltä.

Sisältö

Aineopinnot koostuvat kansainvälisten suhteiden tutkimuksen teorioihin ja oppiaineen koulukuntiin perehdyttävistä jaksoista (KVOPA1), kahdesta oppiaineen kolmen painopistealueen opinnoista (KVPOA2-KVOPA4), pääaineen opiskelijoille kandidaatin tutkielmaseminaarista (KVPOA5) sekä vapaavalinnaisista aineopinnoista (KVPOA6).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Johtamiskorkeakoulu