x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yksikön yhteiset opinnot, 23 op

Sisältö

Yksikön yhteisillä opinnoilla pyritään rakentamaan jokaiselle yksikön opiskelijalle vankka perusosaaminen yhteiskunnallisia kysymyksiä koskevista teorioista, tieteellisestä ajattelusta sekä tutkimusmetodologiasta. Opintosuoritukset nivotaan tiiviisti pääaineen yhteyteen siten, että jaksot suoritetaan oppiainekohtaisesti omien pääaineopintojen yhteydessä.

1. Johdatus yhteiskuntatieteisiin
Yhteiskuntatieteiden ajankohtaisia kysymyksiä 3 op
Yliopiston historia, ideat ja merkitys tieteiden historiassa 3 op
Yhteiskuntatieteiden teoriat 3 op

2. Yhteiset metodiopinnot
Empiirisen tutkimuksen perusteet 3 op
Tilastotieteen ja SPSS:n perusteet 5 op

3. Tiedonhankinta ja tietotekniikka
Tiedonhankinnan perusteet 2 op
Tiedonhankintataidot aineopinnoissa 1 op
Tietotekniikan peruskurssi 3 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö