x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Informaatio-oikeus, 15–25 op

Osaamistavoitteet

Informaatio-oikeus tutkii tiedon tuottamiseen, käsittelyyn ja välittämiseen, tietotekniikkaan ja informaatiomarkkinoihin liittyviä oikeudellisia ongelmia sekä laajemminkin tietoyhteiskuntaa koskevia oikeudellisia reunaehtoja. Kehittyvän tietotekniikan laajamittainen käyttöönotto ja sen yhteiskunnallinen merkitys lisää entisestään tarvetta sen käyttöä koskeviin oikeudellisiin järjestelyihin, joten informaatio-oikeuden painoarvo tietoyhteiskuntakehityksessä tulee kasvamaan.

Informaatio-oikeuden opintokokonaisuus on tehty vastaamaan osaltaan tietoyhteiskunnan pelisääntöjä koskeviin opetustarpeisiin. Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa yleiskäsitys informaation tuottamiseen ja käsittelyyn liittyvästä oikeudellisesta sääntelystä.

Sisältö

Sisältöalueisiin kuuluvat informaatio-oikeuden peruskysymykset, sähköinen viranomaisasiointi, tietoturvallisuus ja tietosuojakysymykset, julkisuus ja yksityisyydensuoja sekä immateriaalioikeudet. Lisäksi opintokokonaisuuteen sisältyvät oikeusjärjestystä ja hallinto-oikeutta käsittelevät johdantojaksot, joiden avulla aiempaa oikeudellista tietämystä vailla olevat opiskelijat perehdytetään informaatio-oikeuden opetuksessa tarvittavaan oikeudelliseen käsitteistöön ja substanssitietoon.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Saadakseen opintokokonaisuudesta kokonaismerkinnän opiskelijan on suoritettava vähintään 15 opintopisteen opinnot. Julkisoikeuden perus- ja aineopintoihin informaatio-oikeutta voidaan sisällyttää valinnaisina opintojaksoina enintään 9 opintopistettä.

Opintojaksoista ja opintokokonaisuudesta vastaa julkisoikeuden yliassistentti, joka myös antaa opintokokonaisuudesta kokonaismerkinnän.

avaa kaikki
Johtamiskorkeakoulu