x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Vaihtoehtoiset opintojaksot, 9–24 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kaikkia vaihtoehtoisia aineopintojaksoja ei järjestetä lukuvuosittain.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
Yritysjuridiikan aineopinnot (Yritysjuridiikka)
avaa kaikki

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Suoritettava 3-8 jaksoa
YJURA025 Vahingonkorvausoikeus, 3 op
YJURA040 Prosessioikeus, 3 op
YJURA095 Markkinaoikeus, 3 op
YJURA096 Immateriaalioikeus, 3 op
YJURA097 Kilpailuoikeus, 3 op
Johtamiskorkeakoulu