x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yritysjuridiikan aineopinnot, 35 op

Osaamistavoitteet

-

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Yritysjuridiikan aineopinnot

YJURA050 Luotto-oikeus, 3 op
YJURA140 Oikeustapausanalyysi, 5 op
YJURA150 Aineopintoseminaari, 5 op
YJURA155 Kandidaatintutkielma, 8 op
Vaihtoehtoiset opintojaksot 9–24 op
Suoritettava 3-8 jaksoa
YJURA025 Vahingonkorvausoikeus, 3 op
YJURA040 Prosessioikeus, 3 op
YJURA095 Markkinaoikeus, 3 op
YJURA096 Immateriaalioikeus, 3 op
YJURA097 Kilpailuoikeus, 3 op
Johtamiskorkeakoulu