x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Vero-oikeuden syventävät opinnot, 72–80 op

Osaamistavoitteet

-

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Vero-oikeuden syventävät opinnot

Suoritettava 72–80 opintopistettä
VOIKS5 Tutkimusseminaari, 6 op
VOIKS6 Pro gradu -tutkielma, 34 op
Vapaaehtoinen opintojakso 8 op
Opintojakson suorittaminen on vapaaehtoista
Johtamiskorkeakoulu