x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Liiketoimintaosaamisen sivuainekokonaisuus, 25 op

Osaamistavoitteet

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus (LTO-OK) on johtamiskorkeakoulun tarjoama opintokokonaisuus sivuaineopiskelijoille. Sen tavoitteena on antaa perusteet kokonaisvaltaiselle yrityksen toiminnan ja yritysmaailman pelisääntöjen ymmärtämiselle. Opintokokonaisuus on tarkoitettu helpottamaan työelämän arkeen sijoittumista, kenties myös oman liikeidean kehittämistä.

Opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot eivät sisältönsä puolesta korvaa ko. oppiaineiden (yrityksen hallinto, markkinointi, yritysjuridiikka, vakuutustiede, laskentatoimi) opintojaksoja, eikä opintoja voi täydentää liittämällä niihin muita opintojaksoja.

Opintokokonaisuudesta voi suorittaa myös osia ja sen voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. Kuitenkin saadakseen opintokokonaisuudesta kokonaismerkinnän, opiskelijan on suoritettava kaikki opintokokonaisuuteen sisältyvät jaksot (yhteensä 25 op). Orientoitumisjakso on kaikille pakollinen ja LTOOK007-jaksolle tultaessa edellytetään kaikkien aiempien opintojaksojen suorittamista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Liiketoimintaosaamisen sivuainekokonaisuus

LTOOK001 Orientoitumisjakso, 1 op
LTOOK002 Yrityksen hallinto, 5 op
LTOOK003 Markkinointi, 5 op
LTOOK004 Yritysjuridiikka, 5 op
LTOOK006 Laskentatoimi, 5 op
Johtamiskorkeakoulu