x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Korkeakouluhallinnon ja johtamisen opintokokonaisuus (KOHA), 40 op

Osaamistavoitteet

Korkeakouluhallinnon ja -johtamisen opintokokonaisuuden (40 op) tavoitteena on yhdistää korkeakouluhallinnon tutkimus ja teoreettiset lähestymistavat käytännön johtamis- ja hallintotyöhön. Opintoihin sisältyy myös suomalaisen korkeakoulupolitiikan ja –hallinnon tarkastelua kansainvälisestä näkökulmasta. Opintokokonaisuuden suorittaminen antaa opiskelijalle valmiudet seurata korkeakoulututkimuksen uusimpia tuloksia ja kehittää opiskelijan kykyä osallistua korkeakouluhallintoa ja –politiikkaa koskevaan ajankohtaiskeskusteluun.

KOHA-opintokokonaisuus on täydennyskoulutukseen sekä yliopistojen perus- ja jatkotutkintokoulutukseen osallistuville suunnattu opintokokonaisuus. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hallinnossa työskenteleville KOHA-opintokokonaisuus luo mahdollisuuksia oman työn ja työyhteisön kehittämiseen ja
urakehityksen tukemiseen. Yliopiston perus- tai jatkotutkinto-opiskelijalle, joka tavoittelee aineyhdistelmällään kelpoisuutta erilaisiin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen hallinto-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin, KOHA-opintokokonaisuus soveltuu esimerkiksi sivuainekokonaisuudeksi.

Sisältö

KOHA-opintokokonaisuus koostuu seitsemästä opintojaksosta, joissa kussakin syvennytään johonkin korkeakouluhallintoon ja –johtamiseen liittyvään temaattiseen kokonaisuuteen. KOHA -opintojaksot ovat aine- (KOHA1 ja KOHA6) ja syventävien opintojen (KOHA2-KOHA5, KOHA7) tasoisia.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

KOHA opintokokonaisuuden kurssit ovat aine- (KOHA1 ja KOHA6) ja syventävien opintojen (KOHA2-KOHA5, KOHA7) tasoisia. Syventävien opintojen osalta edellytetään että osallistujalla on alempi korkeakoulututkinto tai vastaavat opinnot.

Täydennyskouluttautujalle opinnot ovat maksullisia ja maksujen suuruuden osalta noudatetaan henkilön itse maksaessa opintomaksunsa ylimääräisten opiskelijoiden maksuja. Mikäli työnantaja tai vastaava maksaa opintomaksut, noudatetaan JOO-sopimuksen mukaista hinnoittelua. Tampereen yliopiston henkilöstölle ja tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

KOHA opintokokokonaisuuteen on erillinen haku. Kursseja voivat suorittaa ainoastaan opiskelijat, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus KOHA-opintoihin.

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden vastuuhenkilö on tutkimusjohtaja.

KOHA-opintokokonaisuus 40 op

KOHA1 Korkeakoulut ja korkeakoulutus tutkimuksen kohteena, 4op
KOHA2 Korkeakoulujärjestelmät ja niiden ohjaus, 7 op
KOHA3 Organisaatio, päätöksenteko ja johtaminen, 7 op
KOHA4 Korkeakoulujen rahoitus ja talous, 7 op
KOHA5 Laatu ja arviointi, 7 op

Sekä toinen seuraavista opintojaksoista

KOHA6 Korkeakouluhallinnon juridiikka, 8 op
KOHA7 Comparative Higher Education, 8 op

avaa kaikki

Korkeakouluhallinnon ja johtamisen opintokokonaisuus (KOHA)

Suoritettava 40 opintopistettä
KOHA5 Laatu ja arviointi, 7 op
Johtamiskorkeakoulu