x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sivuaineopinnot, 78 op

Sisältö

Pakolliset sivuaineopinnot 24 op:
julkisoikeus 18 op,
finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi 3 op, filosofia 3 op.

PHILPE4 Johdatus tieteenfilosofiaan on suoritettava 1. vuonna.

Yhdessä sivuaineessa on suoritettava vähintään 25 op.

Vapaasti valittavia sivuaineita yhteensä 54 op. Soveltuvia sivuaineita ovat julkisoikeus, finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi sekä yritysjuridiikka.

Lisäksi suositellaan suoritettavaksi JOIKP3 Hallintotoiminnan oikeudelliset perusteet 3 op.

Suositellaan, että kandidaatintutkinnon yhteydessä aloitetusta pääsivuaineesta suoritetaan sekä perus- että aineopinnot.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Johtamiskorkeakoulu