x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen kieli- ja viestintäopinnot, 14 op

Sisältö

Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin kuuluvat vieraan kielen opinnot voi suorittaa englannin, espanjan, italian, ranskan, saksan ja venäjän kielissä tai dekaanin suostumuksella jossakin muussa vieraassa kielessä (CEFR-taitotaso B1-B2).

Kielikeskus järjestää erityiseseti hallintotieteiden opiskelijoille tarkoitettua kirjallisen ja suullisen taidon opetusta englannin kielessä. Muiden kielten opetus on kaikille tieteenalayksiköille yhteiset.

Kandidaatin ja maisterin tutkintojen vieraan kielen opinnot voi suorittaa JOKO yhdessä vieraassa kielessä, jolloin valitusta kielestä suoritetaan yhteensä 9 opintopisteen opinnot (kandidaatin tutkinnossa kirjallinen taito 3 op ja suullinen taito 3 op sekä maisterin tutkinnossa syventävä kurssi 3 op) TAI kahdessa vieraassa kielessä, jolloin maisterin tutkinnossa suoritetaan kirjallisen taidon kurssi jossain toisessa em. vieraassa kielessä.

Huom! Alkeis- ja jatkokurssit eivät ole tutkintoon kuuluvia kieliopintoja. Ne kuuluvat vapaasti valittaviin opintoihin. Valmennus- ja täydennyskurssit voidaan lukea kandidaattitutkinnon minimilaajuuden ylittäviksi opinnoiksi.

Finanssihallinnon ja julkisyhteisöjen laskentatoiminen sekä kunnallistalouden pääaineopiskelijat voivat suorittaa toisen kotimaisen ja vieraan kielen opintoja kauppatieteiden kieliopintojen mukaisesti. Toisen kotimaisen kielen jaksona on tällöin Talousruotsi I ja vieraan kielen opintoina kauppatieteiden 1. vieraan kielen opinnot (esim. Talousenglanti I ja Taloussaksa).

Maisterin tutkinnon syventäviksi kursseiksi (CEFR-taitotaso B2-C1) käyvät mm. seuraavat jaksot:
-Englannin kielen syventävä kurssi hallintotieteilijöille 3 op
-Englannin kielen syventävä kurssi oikeustieteilijöille 3 op
-Espanjan kielen syventävä kurssi 3 op
-Ranskan kielen syventävä kurssi 3 op
-Saksan kielen syventävä kurssi 3 op
-Introduction to Thesis Writing 3 op

avaa kaikki
Johtamiskorkeakoulu