x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Matemaattiset opinnot, 25 ECTS

Edellytykset

Matematiikkaa, tilastotiedettä tai muita matemaattisia opintoja yhteensä 25 op. Pakolliset opintojaksot ovat:
MATEA15A Logiikka 1A 2 op, MATEP0 Diskreetti matematiikka 7 op, MATEP9 Muodolliset kielet 2 op ja TILTP1 Tilastotieteen johdantokurssi 7 op.

Muut opintojaksot voi valita vapaasti matematiikan ja tilastotieteen opintojaksoista tai muista matemaattisiksi opinnoiksi laskettavista opintojaksoista niin, että 25 op täyttyy. Muiden kuin matematiikan ja tilastotieteen opintojaksojen kelpoisuudesta päättää opintokokonaisuuden vastuuprofessori.

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Information Sciences
avaa kaikki

Matemaattiset opinnot

Suoritettava 25 opintopistettä, katso ohje!
School of Information Sciences