x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelyopin valinnaiset aineopinnot, 7–13 op

Edellytykset

Tietojenkäsittelyopin valinnaisiksi aineopinnoiksi kelpaavat tässä mainittujen lisäksi:
• Tampereen teknillisen yliopiston ohjelmistotekniikan laitoksen ihmiskeskeisen teknologian yksikön (IHTE) opintojaksot, joihin tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman opiskelijat voivat osallistua yhteistyösopimuksen nojalla maksutta. Katso tarkemmat tiedot ja hakuohjeet laitoksen verkkosivuilta.
• Koulutuksen vastuuhenkilön päätöksellä hyväksytyt muut opintojaksot (esim. Tampereen teknillisen yliopiston ohjelmistotekniikan laitoksen järjestämät opintojaksot).
• Ne pääaineen syventävät opintojaksot, joita ei käytetä syventävien opintojen osana maisterin tutkinnossa. Kandidaatin tutkintoon sisällytettävät opinnot kirjataan aineopinnoiksi, eikä niitä voi käyttää enää osana maisterin tutkintoa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
Tietojenkäsittelyopin aineopinnot (Tietojenkäsittelyoppi)
avaa kaikki

Tietojenkäsittelyopin valinnaiset aineopinnot

Valinnaisia opintoja siten, että aineopinnot yhteensä 65 op
TKOPA208 Ohjelmoinnin tekniikka 4–8 op
Suoritettava 4–8 opintopistettä
TKOPA221 WWW-ohjelmointi, 10 op
SISYA200 Innovaatioprojekti, 5–10 op
Informaatiotieteiden yksikkö