x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matematiikka sivuaineena

Sisältö

Matematiikkaa voi opiskella sivuaineena vapaasti muutamin poikkeuksin. Opintojakso MATEA43 Harjoittelu on tarkoitettu vain pääaineopiskelijoille. Didaktisen matematiikan perusopintojaksot MATED2A Analyysi opettajille, MATED8 Geometria, MATED1 Lukuteoria ja algebra opettajille sekä MATED10 Matematiikan oppiminen on tarkoitettu ensisijaisesti Hämeenlinnan luokanopettajakoulutuksessa oleville sekä Tokl:n ns. Aikama-ryhmälle.

Opintokokonaisuuden MATEPT Matematiikan perusopinnot, 25 op, suoritusvaatimukset sivuaineopiskelijalle ovat samat kuin matematiikan pääaineopiskelijoille.

Opintokokonaisuuteen MATEPAT Matematiikan perus- ja aineopinnot kuuluu sivuaineopiskelijalla matematiikan perusopintojen lisäksi vaihtoehtoisia matematiikan aineopintoja siten, että kokonaismäärä on 60 op.

Opintokokonaisuuden MATEST Matematiikan syventävät opinnot vaatimukset sivuaineopiskelijalle ovat sivuainetutkielma (25 op) ja vaihtoehtoisia matematiikan syventäviä opintoja siten, että kokonaismäärä on vähintään 60 op.

avaa kaikki
Informaatiotieteiden yksikkö