x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Didaktisen matematiikan perus- ja aineopinnot, 60 op

Osaamistavoitteet

Ks. sisältö

Sisältö

Edellisten lisäksi
Logiikka 1A, 2 op
Diskreetti matematiikka, 7 op
Lineaarialgebra 1A, 5 op
Lineaarialgebra 1B, 5 op
Analyysi 1, 8 op
Analyysi 2, 8 op

Tämän opetussuunnitelman mukaiset didaktisen matematiikan perus- ja aineopinnot (60 op) vastaavat opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen (986/1998) ja sen muutosasetuksen (865/2005) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen opintoja matematiikassa.

Didaktisen matematiikan perus- ja aineopintojen jälkeen on mahdollista suorittaa matematiikan syventävät opinnot sivuainevaatimusten mukaisesti. Jos suorittaa matematiikan syventävät opinnot didaktisen matematiikan perus- ja aineopintojen pohjalta, opintojaksolle Algebra 2 osallistuvan on suoritettava ennen sitä opintojakso Algebra 1.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kokonaisuuden voi sisällyttää vain matematiikan aineenopettajakoulutuksessa tai luokanopettajakoulutuksessa suoritettaviin kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
Sivuaineiden opinnot (Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus)
avaa kaikki

Didaktisen matematiikan perus- ja aineopinnot

MATEA15A Logiikka 1A, 3 op
MATEP2A Lineaarialgebra 1A, 5 op
MATEP2B Lineaarialgebra 1B, 5 op
MATEP3 Analyysi 1, 8 op
MATEP4 Analyysi 2, 8 op
Informaatiotieteiden yksikkö