x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tilastotieteen syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Syventävien opintojaksojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija keskeisimpiin tilastollisiin malleihin sekä syventää ja laajentaa kykyä soveltaa tilastollisia menetelmiä. Lisäksi tavoitteena on ohjata opiskelija tutkimustyön sekä tutkimustulosten kirjalliseen ja suulliseen esitystaitoon.

Sisältö

Opintokokonaisuus Tilastotieteen syventävät opinnot koostuu seuraavista opintojaksoista:
- TILTS1 Tilastollinen päättely II, 10 op
- TILTS6 Pro gradu -tutkielma sisältäen seminaarin, 40 op
- Valinnaisia tilastotieteen syventäviä opintojaksoja, 30 op.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Tässä esitettyjen opintojaksojen lisäksi myös useita aineopintojaksoja voidaan luennoida syventävinä opintojaksoina. Ei-luennoitavien opintojaksojen kirjatenttimahdollisuudesta voi keskustella tilastotieteen professorin kanssa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Tilastotieteen syventävät opinnot

Suoritettava 80 opintopistettä
TILTS8 Lineaariset mallit, 10 op
TILTS10 Riskiteoria, 10 op
TILTS33 Stokastiset mallit, 4 op
TILTS6 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Informaatiotieteiden yksikkö