x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tilastotieteen aineopinnot, 55 op

Osaamistavoitteet

Aineopintojaksojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija keskeisimpiin tilastollisiin menetelmiin sekä antaa valmiudet niiden empiiriseen soveltamiseen. Lisäksi tavoitteena on antaa perusvalmiudet tilastotieteen teoriasta, erityisesti tilastollisen päättelyn yhteydessä tarvittavan todennäköisyyslaskennan osalta. Tältä pohjalta opiskelijalle annetaan kuva tilastollisesta päättelystä, ja hän omaksuu sen tilastotieteen keskeiseksi tutkimusalueeksi, johon tilastolliset menetelmät tukeutuvat. Aineopintojaksot antavat myös valmiuden syventävien opintojen suorittamiseen. Tämänkin takia aineopintojen suorittaminen vähintään hyvin tiedoin on suotavaa.

Sisältö

Opintokokonaisuus Tilastotieteen aineopinnot koostuu seuraavista opintojaksoista:
- TILTA1A Todennäköisyyslaskenta, 4 op
- TILTA1B Matemaattisen tilastotieteen perusteet, 5 op
- TILTA2A Tilastotieteen matriisilaskenta I, 4 op
- TILTA3 Monimuuttujamenetelmät, 4 op
- TILTA4 Tilastollinen tietojenkäsittely, 4 op
- TILTA26 Yleistetyt lineaariset mallit I, 4 op
- TILTA33 Tilastollinen päättely I, 8 op
- TILTA37 Kandidaatintutkielma ja seminaari, 10 op
- Valinnaisia tilastotieteen opintojaksoja, 12 op.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Sivuaineopiskelijat voivat korvata opintojakson TILTA37 suorittamalla vastaavan opintopistemäärän aineopintoja.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Informaatiotieteiden yksikkö