x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matematiikan perus- ja aineopinnot, 60–80 op

Osaamistavoitteet

Perehtyä diskreettiin matematiikkaan, algebraan, differentiaali- ja integraalilaskentaan ja valinnaisesti muihin matematiikan alueisiin sekä saavutettujen tietojen teoreettiseen soveltamiseen. Huomiota kiinnitetään myös sovelluksissa tarvittavaan laskutekniikkaan.

Sisältö

Sisältää matematiikan perusopinnot (25 op)

Perusopintojen lisäksi vaihtoehtoisia matematiikan aineopintoja siten, että opintojen kokonaismäärä on yleisen linjan opiskelijalla 80 op, opettajalinjan opiskelijalla 70 op (ks. luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon vaatimukset) ja sivuaineopiskelijalla 60 op. Erityisesti kahdella ensiksi mainitulla tähän on sisällytettävä kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Sisältää matematiikan perusopinnot 25 op.
Kokonaismäärä on yleisen linjan opiskelijalla 80 op, opettajalinjan opiskelijalla 70 op ja sivuaineopiskelijalla 60 op.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Matematiikan perus- ja aineopinnot

Suoritettava 60–80 opintopistettä
MATEA7A Algebra 1, 10 op
MATEP4 Analyysi 2, 8 op
MATEA1 Analyysi 3, 8 op
MATEA11 Graafiteoria, 4–8 op
MATEA43 Harjoittelu, 2–8 op
MATEA20 Johdatus modaalilogiikkaan, 5–8 op
MATEA3 Kandidaatintutkielma, 10 op
MATEA44 Kompleksiluvut, 2 op
MATEP2B Lineaarialgebra 1B, 5 op
MATEA16 Logiikka 2, 4–8 op
MATEA38 Matemaattiset ohjelmistot, 1–4 op
MATEA39 Matematiikan historia, 2–4 op
MATEA28 Topologia, 4–8 op
MATEA45 Lukualueet, 5 op
Informaatiotieteiden yksikkö