x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIMS2 Tietokäytäntöjen tutkimus

Osaamistavoitteet

Laajentaa ja täsmentää käsitystä tietokäytäntöjen piirteistä eri konteksteissa. Keskeisiä tietokäytäntöjä ovat tiedonhankinta, tiedonkäyttö, tiedon jakaminen ja henkilökohtainen tiedonhallinta. Osakokonaisuuuden suoritettuaan opiskelijalla on yksityiskohtaiset tiedot alan tutkimuksellisista ja metodisista lähestymistavoista. Opiskelija pystyy hahmottamaan tietokäytäntöjen tutkimuksen eri lähestymistapoja vahvuuksineen ja puutteineen sekä kykenee arvioimaan kriittisesti alan tutkimuskirjallisuutta. Opiskelija pystyy myös hyödyntämään oppimaansa tehdessään tiedonhankintaa koskevia selvityksiä ja kartoituksia eri organisaatioissa. Opiskelija kykenee myös toimimaan kouluttajana pyrittäessä tehostamaan ja monipuolistamaan organisaatioissa työskentevien tiedonhankinnan ja henkilökohtaisen tiedonhallinnan käytäntöjä.

Sisältö

Osakokokonaisuus koostuu kolmesta opintojaksosta (ITIMS21, ITIMS23 ja ITIMS24).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
Syventävät opinnot (Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)
avaa kaikki

Tietokäytäntöjen tutkimus

Informaatiotieteiden yksikkö