x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Syventävät opinnot, 70–110 op

Osaamistavoitteet

Syventää tietämystä informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median aloista, erityisesti pro gradu -tutkielmaa silmällä pitäen. Opinnot rakennetaan tutkielman ympärille ja opintosuunnitelma tehdään syventävien opintojen HOPSissa. Syventävät opinnot kannattaa aloittaa graduseminaarilla (ITIMS61)

Sisältö

Syventävien opintojen osakokonaisuudet tarjoavat mahdollisuuden perehtyä informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median eri aloihin.

Syventävät opinnot koostuvat:
- Pro gradu -opinnoista (ITIMS6), 50 op
- vapaavalintaisista informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median syventävistä opinnoista, 20-60 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Syventävät opinnot

Suoritettava ITIMS61, ITIMS62 sekä vähintään 20 op opintokokonaisuuksista ITIMS1-ITIMS5
Informaatiotieteiden yksikkö