Opinto-oppaat 2011–2012
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kandidaatin tutkinnon kieliopinnot, 11 op

Sisältö

MATEMATIIKAN, TILASTOTIETEEN JA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAN OPISKELIJOIDEN KIELIOPINNOT (yhteensä vähintään 11 op)

1. Suomen kieli
KKSU34I Tieteellinen kirjoittaminen informaatiotieteilijöille 3 op
PUHEK1 Puheviestintätiedon perusteet 2 op
2. Ruotsin kieli
KKRU24 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä informaatiotieteilijöille 3 op
3. Vieras kieli
KKEN57 Englannin kielen keskustelu- ja kirjoituskurssi informaatiotieteilijöille 3 op

Vaihtoehtoisesti vieraan kielen opintoina opiskelija voi suorittaa vieraan kielen 3 op:n laajuisen syventävän opintojakson espanjan, ranskan tai saksan kielessä. Opiskelija voi myös suorittaa tekstin ymmärtämisen / kirjallisen taidon (3 op) JA suullisen taidon (3 op) opintojaksot CEFR-taitotasolla B1-B2 joko englannin, espanjan, italian, ranskan, saksan tai venäjän kielessä tai dekaanin suostumuksella jossain muussa kielessä. Opiskelija voi suorittaa opintoja myös kahdessa eri kielessä, toisessa tekstin ymmärtämisen / kirjallisen taidon opintojakson (3 op) ja toisessa suullisen taidon opintojakson (3 op) CEFR-taitotasoilla B1-B2. Vieraiden kielten alkeis- ja jatkokurssit tai valmentavat kurssit eivät sovellu tutkinnon pakollisiksi kieliopinnoiksi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Kandidaatin tutkinnon kieliopinnot

Matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman opiskelijoiden kieliopinnot
Informaatiotieteiden yksikkö