Opinto-oppaat 2011–2012
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kandidaatin tutkinnon kieliopinnot, 14 op

Sisältö

INFORMAATIOTUTKIMUS JA INTERAKTIIVINEN MEDIA (yhteensä vähintään 14 op)

1. Suomen kieli
KKSU34I Tieteellinen kirjoittaminen informaatiotieteilijöille 3 op
PUHEK1 Puheviestintätiedon perusteet 2 op
2. Ruotsin kieli
KKRU24 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä informaatiotieteilijöille 3 op
3. Vieras kieli
KKEN56 Englannin kielen kirjallinen taito informaatiotieteilijöille 3 op
KKEN 57 Englannin kielen keskustelu- ja kirjoituskurssi informaatiotieteilijöille 3 op

Vieraan kielen opintoina opiskelija voi suorittaa vieraan kielen tekstin ymmärtämisen /kirjallisen taidon (3 op) SEKÄ suullisen taidon opintojakson (3 op) CEFR-taitotasolla B1-B2 joko englannin, espanjan, italian, ranskan, saksan tai venäjän kielessä tai yksikön johtajan suostumuksella jossain muussa kielessä. Opiskelija voi myös suorittaa opintoja kahdessa eri kielessä, toisessa tekstin ymmärtämisen / kirjallisen taidon opintojakson (3 op) ja toisessa suullisen taidon opintojakson (3 op) CEFR-taitotasoilla B1-B2. Vieraiden kielten alkeis- ja jatkokurssit tai valmentavat kurssit eivät sovellu tutkinnon pakollisiksi kieliopinnoiksi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Kandidaatin tutkinnon kieliopinnot

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijoiden kieliopinnot
Vieraan kielen opinnot 6 op
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijoille 6 op (KKEN56 ja KKEN57).
Informaatiotieteiden yksikkö