x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Tutkintojen kieli- ja viestintäopinnot

Sisältö

KANDIDAATIN TUTKINTOJEN KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 11-14 op:


INFORMAATIOTUTKIMUS JA INTERAKTIIVINEN MEDIA (yhteensä vähintään 14 op)

1. Suomen kieli
KKSU34I Tieteellinen kirjoittaminen informaatiotieteilijöille 3 op
PUHEK1 Puheviestintätiedon perusteet 2 op
2. Ruotsin kieli
KKRU24 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä informaatiotieteilijöille 3 op
3. Vieras kieli
KKEN56 Englannin kielen kirjallinen taito informaatiotieteilijöille 3 op
KKEN 57 Englannin kielen keskustelu- ja kirjoituskurssi informaatiotieteilijöille 3 op

Vieraan kielen opintoina opiskelija voi suorittaa vieraan kielen tekstin ymmärtämisen /kirjallisen taidon (3 op) SEKÄ suullisen taidon opintojakson (3 op) CEFR-taitotasolla B1-B2 joko englannin, espanjan, italian, ranskan, saksan tai venäjän kielessä tai yksikön johtajan suostumuksella jossain muussa kielessä. Opiskelija voi myös suorittaa opintoja kahdessa eri kielessä, toisessa tekstin ymmärtämisen / kirjallisen taidon opintojakson (3 op) ja toisessa suullisen taidon opintojakson (3 op) CEFR-taitotasoilla B1-B2. Vieraiden kielten alkeis- ja jatkokurssit tai valmentavat kurssit eivät sovellu tutkinnon pakollisiksi kieliopinnoiksi.


MATEMATIIKKA, TILASTOTIEDE, TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA (yhteensä vähintään 11 op)

1. Suomen kieli
KKSU34I Tieteellinen kirjoittaminen informaatiotieteilijöille 3 op
PUHEK1 Puheviestintätiedon perusteet 2 op
2. Ruotsin kieli
KKRU24 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä informaatiotieteilijöille 3 op
3. Vieras kieli
KKEN57 Englannin kielen keskustelu- ja kirjoituskurssi informaatiotieteilijöille 3 op

Vieraan kielen opintoina opiskelija voi suorittaa vieraan kielen 3 op:n laajuisen syventävän opintojakson espanjan, ranskan tai saksan kielessä. Opiskelija voi myös suorittaa tekstin ymmärtämisen / kirjallisen taidon (3 op) JA suullisen taidon (3 op) opintojaksot CEFR-taitotasolla B1-B2 joko englannin, espanjan, italian, ranskan, saksan tai venäjän kielessä tai yksikön johtajan suostumuksella jossain muussa kielessä. Opiskelija voi suorittaa opintoja myös kahdessa eri kielessä, toisessa tekstin ymmärtämisen / kirjallisen taidon opintojakson (3 op) ja toisessa suullisen taidon opintojakson (3 op) CEFR-taitotasoilla B1-B2. Vieraiden kielten alkeis- ja jatkokurssit tai valmentavat kurssit eivät sovellu tutkinnon pakollisiksi kieliopinnoiksi.


OPISKELIJAT, JOTKA OVAT SAANEET KOULUSIVISTYKSENSÄ MUULLA KUIN SUOMEN TAI RUOTSIN KIELELLÄ

Opiskelijat voivat suorittaa kandidaatin tutkintoon vaihtoehtoisesti seuraavat 12 op:n laajuiset kieli- ja viestintäopinnot:
1. Englannin kieli 6 op
2. Suomen kieli 6 op

Tällöin suositellaan seuraavien kieliopintojen suorittamista:
- Englannin kielen keskustelu- ja kirjoituskurssi (3 op)
- Introduction to Academic Writing (3 op)
- Suomen kieli (6 op) vähintään alkeiskurssitason opintoja


--
Suullisen viestinnän opintojakso esitellään Puheopin opetussuunnitelmassa.


--
Yksikön johtaja voi erityisistä syistä antaa opiskelijalle luvan poiketa edellä sanotusta vieraan kielen taidosta.


--
MAISTERIN TUTKINTOJEN KIELIOPINNOT:


Mikäli tutkintoasetuksen 794/2004 mukaisen maisteritutkinnon opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä suomen tai ruotsin kielellä, ei ole alempaan korkeakoulututkintoon sisältyvissä tai vastaavissa opinnoissaan suorittanut tutkintoasetuksen vaatimia toisen kotimaisen kielen opintoja, tulee ne suorittaa maisterin tutkintoa varten.

Muut maisterin tutkintojen mahdolliset pakolliset kieliopinnot määritellään erikseen tutkintojen opetussuunnitelmissa.

Englanninkielisten maisterin tutkintojen kieli- ja viestintäopintovaatimukset on vahvistettu erikseen.

avaa kaikki

Tutkintojen kieli- ja viestintäopinnot

Tutkintojen kieli- ja viestintäopinnot
Kandidaatin tutkinnon kieliopinnot 14 op
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijoiden kieliopinnot
School of Information Sciences