x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Venäjä

Osaamistavoitteet

Opintopolun kaikille kursseille yhteisiä tavoitteita ovat:

Opiskelija hallitsee tavallisen puhe-etiketin ja uskaltaa käyttää oman taitotasonsa mukaisesti venäjää kohdatessaan sitä äidinkielenään puhuvia.
Opiskelija ymmärtää itseään koskevia kysymyksiä ja osaa tarjota niihin riittävän yksityiskohtaisia vastauksia.
Opiskelija hallitsee keinoja, joilla hän voi tehdä aloitteen, kysyä ja pyytää tietoja, antaa ohjeen tai neuvon, reagoida sanottuun, oikaista tiedon tai ratkaista ongelman.
Opiskelija tietää, millä tavoin hän voi edelleen kehittää osaamistaan.

Sisältö

Venäjän kielen opetus lähtee alkeista ja etenee syventävälle tasolle asti.

Venäjän kieltä aiemmin opiskelleen kannattaa valita tasoltaan sopivan haastava kurssi.

Venäjän kielen tekstin ymmärtämisen (3 op) ja suullisen taidon (3 op) opintojaksot voivat olla tutkinnon pakollisia kieliopintoja seuraavissa tiedekunnissa / tutkinnoissa:

- HuK
- LuK (informaatiotieteiden yksikkö)
- KK
- KTK-tutkinnon toinen vieras kieli ja KTM-tutkinnon syventävät kieliopinnot
- HK-tutkinnon ensimmäinen vieras kieli ja HM-tutkinnon toisen vieraan kielen kirjallinen taito
- TtK-tutkinto, pääaine kansanterveystiede
- YTK, PsK


Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki
Kielikeskus