x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Saksa

Osaamistavoitteet

Saksan kielen opinnot lähtevät alkeista ja etenevät syventävälle tasolle asti.

Opiskelija, jolla on jo lukiossa tai muualla hankitut perustaidot, voi aloittaa suoraan ylemmiltä tasoilta. Ks. tarkemmin kunkin kurssin “Edeltävät opinnot” -kohdasta.

Saksan kielen tekstin ymmärtämisen (3 op) ja suullisen taidon (3 op) opintojaksot sekä Deutsch im Alltag und Studium -kurssi (3 op) voivat olla tutkinnon pakollisia kieliopintoja seuraavissa tutkinnoissa:

- HuK
- LuK (informaatiotieteiden yksikkö)
- KK
- KTK-tutkinnon toinen vieras kieli ja KTM-tutkinnon syventävät kieliopinnot*
- HK-tutkinnon ensimmäinen vieras kieli ja HM-tutkinnon toisen vieraan kielen kirjallinen taito
- TtK-tutkinto, pääaine kansanterveystiede
- YTK, PsK

Saksan kielen syventävät kurssit voivat olla tutkinnon pakollisia kieliopintoja seuraavissa tutkinnoissa:

- HuK
- LuK (informaatiotieteiden yksikkö)
- HM ja KTM
- TtM-tutkinto, pääaine kansanterveystiede

Katso oman tiedekuntasi / tutkintosi kieliopintovaatimukset ao. tutkinnon kohdalta.

*Kauppatieteiden opiskelijoille järjestetään omat eriytetyt opintojaksot, joista lisätietoa oman yksikön ja tutkinnon kohdalla.


Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki
Kielikeskus