x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Italia

Osaamistavoitteet

Opintopolun kaikille kursseille yhteisiä tavoitteita ovat:

- Opiskelija hallitsee tavallisen puhe-etiketin ja uskaltaa käyttää oman taitotasonsa mukaisesti italiaa kohdatessaan sitä äidinkielenään puhuvia.
- Opiskelija ymmärtää taitotasonsa mukaisesti itseään koskevia kysymyksiä ja osaa tarjota niihin riittävän yksityiskohtaisia vastauksia.
- Opiskelija hallitsee keinoja, joilla hän voi tehdä aloitteen, kysyä ja pyytää tietoja, antaa ohjeen tai neuvon, reagoida sanottuun, oikaista tiedon tai ratkaista ongelman.
- Opiskelija tietää, millä tavoin hän voi edelleen kehittää osaamistaan.

Sisältö

Italian kielen opinnot lähtevät alkeista ja etenevät tutkintoon vaadittavalle tasolle asti.

Italian kielen tekstin ymmärtämisen (3 op) ja suullisen taidon (3 op) opintojaksot voivat olla tutkinnon pakollisia kieliopintoja seuraavissa tutkinnoissa:

- HuK
- LuK (informaatiotieteiden yksikkö)
- KK
- KTK-tutkinnon toinen vieras kieli ja KTM-tutkinnon syventävät kieliopinnot
- HK-tutkinnon ensimmäinen vieras kieli ja HM-tutkinnon toisen vieraan kielen kirjallinen taito
- TtK-tutkinto, pääaine kansanterveystiede
- YTK, PsK

Italian kielen opintojaksoja on mahdollista suorittaa tenttimällä, jos opiskelija on hankkinut vastaavat tiedot ja taidot muualla. Ota yhteyttä opettajaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki
Kielikeskus