x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, (ISSS), kieliopinnot

Sisältö

Englanninkielisten kandidaatin- ja maisterintutkintojen kieliopinnot

1. International School of Social Sciences –yksikön Bachelor-ohjelmassa opiskelevat suomenkielisen koulusivistyksen saaneet opiskelijat suorittavat muilta osin yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat kieliopinnot, mutta englannin kielen tekstin ymmärtämisen opintojakson asemesta he suorittavat Introduction to Academic Writing (3 op) –opintojakson.

2. International School of Social Sciences –yksikön Bachelor-ohjelmassa opiskelevat muut kuin englantia äidinkielenään puhuvat opiskelijat suorittavat yhteensä 9 opintopistettä tutkintoonsa soveltuvia englannin kielen opintoja, joita ovat esimerkiksi seuraavat englannin kielen opintojaksot (CEFR-taitotasolla B1-C1):

• Introduction to Seminar Skills (3 op)
• Introduction to Academic Writing (3 op)
• Introduction to Thesis Writing (3 op)
• Englannin kielen suullinen taito yhteiskuntatieteilijöille (3 op)

3. International School of Social Sciences –yksikön Bachelor-ohjelmassa opiskelevat englantia äidinkielenään puhuvat suorittavat yhteensä 9 opintopistettä kieliopintoja seuraavasti:

• 3-6 op edellä mainittuja englannin kielen opintoja JA
• 3-6 op espanjan, italian, ranskan, saksan tai venäjän tai dekaanin suostumuksella jonkin muun vieraan kielen opintoja (CEFR-taitotaso) B1-B2
TAI
• 6 op soveltuvia englannin kielen opintoja ja 3 op suomi vieraana kielenä -opintoja

4. International School of Social Sciences –yksikön englanninkielisissä maisteriohjelmissa opiskelevat suorittavat Introduction to Thesis Writing (3 op) –opintojakson.


Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, (ISSS), kieliopinnot

Kielikeskus