x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, YTK (tiedotusoppi), kieliopinnot

Osaamistavoitteet

Kieli- ja viestintäopinnot tukevat

• oman asiantuntijuuden kehittymistä
• oman alan opiskelua, alan kehityksen seuraamista sekä aineistojen hyödyntämistä
• kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä toimimista
• oman kieli- ja viestintätaidon kehittämistä

Sisältö

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon (pääaine tiedotusoppi) kieliopinnot

Tutkintoihin kuuluvat vieraan kielen ja ruotsin kielen opintojaksot ovat taitotasoa B1-C1. Alkeis- ja jatkokurssit tai valmentavat kurssit eivät sovellu tutkintojen kieliopinnoiksi.

JOURNALISTIIKAN JA KUVAJOURNALISMIN LINJA

1. Vieraan kielen kirjallinen taito 3 op

Suositeltu suoritusajankohta: opintojen alkuvaiheessa 1. opintovuonna.

Vaihtoehtoiset opintojaksot ovat seuraavat:

• Newspaper Language
• espanjan kielen tekstin ymmärtäminen
• italian kielen tekstin ymmärtäminen
• portugalin kielen tekstin ymmärtäminen
• ranskan kielen tekstin ymmärtäminen/kirjallinen taito
• saksan kielen tekstin ymmärtäminen/kirjallinen taito
• venäjän kielen kirjallinen taito
• jonkin muun vieraan kielen kirjallinen taito tiedekunnan suostumuksella

2. Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä toimittajille 3 op

Suositeltu suoritusajankohta: pääaineen perusopintojen jälkeen, aikaisintaan 2. opintovuonna.

3. Vieraan kielen suullinen taito 3 op

Suositeltu suoritusajankohta: aineopintovaiheessa, vieraan kielen kirjallisen taidon opintojakson jälkeen.

Vaihtoehtoiset opintojaksot ovat seuraavat:

- Reporting and Interviewing in English
- espanjan kielen suullinen taito
- italian kielen suullinen taito
- portugalin kielen suullinen taito
- ranskan kielen suullinen taito
- saksan kielen suullinen taito
- venäjän kielen suullinen taito
- jonkin muun vieraan kielen suullinen taito tiedekunnan suostumuksella

4. Ruotsin kielen syventävä opintojakso 2 op

5. Esiintyminen ja argumentointi 3 op (opetuksesta vastaa puheopin laitos)


MEDIAKULTTUURIN JA VIESTINNÄN LINJA

1. Vieraan kielen kirjallinen taito 3 op

Suositeltu suoritusajankohta: opintojen alkuvaiheessa 1. opintovuonna.

Vaihtoehtoiset opintojaksot ovat seuraavat:

• Newspaper Language
• englannin kielen kirjallinen taito yhteiskuntatieteilijöille
• espanjan kielen tekstin ymmärtäminen
• italian kielen tekstin ymmärtäminen
• portugalin kielen tekstin ymmärtäminen
• ranskan kielen tekstin ymmärtäminen/kirjallinen taito
• saksan kielen tekstin ymmärtäminen/kirjallinen taito
• venäjän kielen kirjallinen taito
• jonkin muun vieraan kielen kirjallinen taito tiedekunnan suostumuksella

2. Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä toimittajille 3 op

Suositeltu suoritusajankohta: pääaineen perusopintojen jälkeen, aikaisintaan 2. opintovuonna.

3. Vieraan kielen suullinen taito 3 op

Suositeltu suoritusajankohta: aineopintovaiheessa, vieraan kielen kirjallisen taidon opintojakson jälkeen.

Vaihtoehtoiset opintojaksot ovat seuraavat:

- Reporting and Interviewing in English
- English communicative Skills - Social Sciences
- espanjan kielen suullinen taito
- italian kielen suullinen taito
- portugalin kielen suullinen taito
- ranskan kielen suullinen taito
- saksan kielen suullinen taito
- venäjän kielen suullinen taito
- jonkin muun vieraan kielen suullinen taito tiedekunnan suostumuksella

4. Tieteellinen kirjoittaminen 3 op

5. Esiintyminen ja argumentointi 3 op (opetuksesta vastaa puheopin laitos)

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, YTK (tiedotusoppi), kieliopinnot

KKEN42 Newspaper Language, 3 ECTS
Kielikeskus