x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Terveystieteiden yksikkö, TtK, kieliopinnot

Sisältö

I Terveystieteiden kandidaatin tutkinto, pääaine hoitotiede:

1. Suomen kieli - tieteellinen kirjoittaminen (3 op)

2. Ruotsin kieli - ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (3 op)

3. Vieras kieli:

- Akateemista englantia terveystieteilijöille (3 op)
JA
- Ammatillista englantia terveystieteilijöille (3 op)

-----------

II Terveystieteiden kandidaatin tutkinto, pääaine kansanterveystiede:

1. Suomen kieli - tieteellinen kirjoittaminen (3 op)

2. Ruotsin kieli - ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (3 op)

3. Vieras kieli: Opiskelija valitsee toisen seuraavista vaihtoehdoista:

a) yhden vieraan kielen tekstin ymmärtäminen/kirjallinen taito (3 op) JA suullinen taito (3 op)

b) kahden vieraan kielen taito, jolloin toisessa kielessä vaaditaan tekstin ymmärtäminen/kirjallinen taito (3 op) JA toisessa kielessä suullinen taito (3 op).

HUOM! Vaihtoehtoiset vieraan kielen opintojaksot ovat tekstin ymmärtämisen ja suullisen taidon opintojaksot taitotasolla B1-B2 seuraavissa kielissä: englanti, espanja, italia, ranska, saksa tai venäjä tai tiedekunnan dekaanin suostumuksella jokin muu vieras kieli.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki
Kielikeskus