x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Johtamiskorkeakoulu, HK ja HM, kieliopinnot

Osaamistavoitteet

Kieli- ja viestintäopinnot tukevat

• oman asiantuntijuuden kehittymistä
• oman alan opiskelua, alan kehityksen seuraamista sekä aineistojen hyödyntämistä
• kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä toimimista
• oman kieli- ja viestintätaidon kehittämistä

Sisältö

HK-tutkintoon kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot 14 op

Tutkintoihin kuuluvat vieraan kielen ja ruotsin kielen opintojaksot ovat taitotasoa B1-C1. Alkeis- ja jatkokurssit tai valmentavat kurssit eivät sovellu tutkintojen kieliopinnoiksi.


1. Vieraan kielen kirjallinen taito 3 op

Suositeltu suoritusajankohta: opintojen alkuvaiheessa 1. opintovuonna

Vaihtoehtoiset opintojaksot ovat seuraavat:

• englannin kielen kirjallinen taito hallintotieteilijöille
• espanjan kielen tekstin ymmärtäminen
• italian kielen tekstin ymmärtäminen
• portugalin kielen tekstin ymmärtäminen
• ranskan kielen tekstin ymmärtäminen/kirjallinen taito
• saksan kielen tekstin ymmärtäminen/kirjallinen taito
• venäjän kielen kirjallinen taito
• jonkin muun vieraan kielen kirjallinen taito tiedekunnan suostumuksella


2. Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä hallintotieteilijöille 3 op

Suositeltu suoritusajankohta: pääaineen perusopintojen jälkeen, aikaisintaan 2. opintovuonna.


3. Vieraan kielen suullinen taito 3 op

Suoritetaan samasta kielestä kuin vieraan kielen kirjallisen taidon opintojakso.

Suositeltu suoritusajankohta: aineopintovaiheessa, vieraan kielen kirjallisen taidon opintojakson jälkeen.

Vaihtoehtoiset opintojaksot ovat seuraavat:

• englannin kielen kommunikatiivinen taito hallintotieteilijöille
• espanjan kielen suullinen taito
• italian kielen suullinen taito
• portugalin kielen suullinen taito
• ranskan kielen suullinen taito
• saksan kielen suullinen taito
• venäjän kielen suullinen taito
• jonkin muun vieraan kielen suullinen taito tiedekunnan suostumuksella


4. Tieteellinen kirjoittaminen hallintotieteilijöille 3 op

Suositeltu suoritusajankohta: aineopinnoissa tutkielmantekovaiheessa, yleensä 3. opintovuonna.


5. Puheviestintätiedon perusteet 2 op (opetuksesta vastaa puheopin laitos)


HM-tutkintoon kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot 3 op

6. Syventävä opintojakso 3 op

Suoritetaan joko aiemmin valitusta vieraasta kielestä tai ruotsin kielestä.

Suositeltu suoritusajankohta: vieraan kielen tai ruotsin kielen opintojaksojen jälkeen.

Vaihtoehtoiset opintojaksot ovat seuraavat:

• ruotsin kielen syventävä kurssi oikeustieteilijöille
• englannin kielen syventävä kurssi oikeustieteilijöille
• englannin kielen syventävä kurssi hallintotieteilijöille
• Introduction to Thesis Writing
• Debating for Academic and Professional Purposes*
• espanjan kielen syventävä opintojakso
• saksan kielen syventävä opintojakso
• ranskan kielen syventävä opintojakso
• jonkin muun vieraan kielen syventävä taito tieteenalayksikön suostumuksella

*) Paitsi, jos kuuluu HK-tutkintoon.

Huom! Syventävän opintojakson sijaan opiskelija voi valita jonkin muun kuin aiemmin valitsemansa vieraan kielen opintojakson, jonka taitotaso on vähintään B1.

Finanssihallinnon ja julkisyhteisöjen laskentatoimen sekä kunnallistalouden opiskelijat voivat suorittaa ruotsin kielen ja vieraan kielen opinnot kauppatieteiden kieliopintojen mukaisesti. Ruotsin kielen opintoina on tällöin Talousruotsi I (6 op) ja vieraan kielen opintoina kauppatieteiden 1. vieraan kielen opinnot (Talousenglanti I tai Taloussaksa, molemmat 6 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki
Kielikeskus