x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Johtamiskorkeakoulu, KTK, KTM, kieliopinnot

Sisältö

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon kieliopinnot

1. Johdanto KTK- ja KTM-tutkintojen kieliopintoihin 0 op:

- Orientoituminen kieli- ja viestintäopintoihin 0 op

2. Suomen kieli 3 op:

- Tieteellinen kirjoittaminen 2 op
JA
- Yrityksen kirjallinen viestintä 1 op

3. Ruotsin kieli 6 op:

- Talousruotsi I

4. Ensimmäinen vieras kieli 6 op (esim. Talousenglanti I)

5. Toinen vieras kieli 6 op (esim. Taloussaksa)

ENSIMMÄISEN vieraan kielen laajuus on vähintään 6 op, ja kielen pohjana ovat lukion A-kielen tai vastaavan tasoiset opinnot (CEFR-taitotaso B1-B2). Valittavina kielinä ovat talousenglanti ja taloussaksa.

TOISEKSI vieraaksi kieleksi valittavina ovat arabia, englanti, espanja, italia, japani, kiina, portugali, ranska, saksa (josta kauppatieteilijöille suunnatut kurssit) tai venäjä. Vaatimuksena on vähintään 6 op:n laajuiset jatkokurssitason (CEFR-taitotaso A2) opinnot. Mikäli opiskelijalla on tarve suorittaa ennen jatkokurssia kyseisen kielen alkeiskurssi, tämä alkeiskurssi on sisällytettävissä kandidaatin tutkintoon vain minimilaajuuden (180 op) ylimenevinä opintoina. Myöskään kielikeskuksen järjestämiä eri kielten valmennuskursseja ja muita vastaavia kursseja ei voi käyttää tutkinnon pakollisiin kieliopintoihin.


Kauppatieteiden maisterin tutkinnon (pääaine laskentatoimi, markkinointi, vakuutustiede, vero-oikeus, yrityksen hallinto tai yritysjuridiikka) kieliopinnot

1. Syventävät kieliopinnot 6 op

Kauppatieteiden maisterin tutkinnossa kieliopintoja syvennetään vähintään 6 opintopisteellä siten, että jatketaan aikaisemmin kandidaatin tutkintoon sisältyneitä talousruotsin, talousenglannin, taloussaksan tai toisen vieraan kielen kieliopintoja vaativamman tason kursseilla eteenpäin. Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opiskelijat suorittavat näiden sijaan heille erikseen suunnitellut 6 opintopisteen laajuiset oikeustieteelliset ruotsin ja englannin kielen opinnot.

Kansantaloustieteen pääaineopiskelijoiden tutkintoon ei sisälly syventäviä kieliopintoja.


Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Johtamiskorkeakoulu, KTK, KTM, kieliopinnot

Kielikeskus