x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö, KK (luokanopettajan koulutus), kieliopinnot

Osaamistavoitteet

Kieli- ja viestintäopinnot tukevat

• oman asiantuntijuuden kehittymistä
• oman alan opiskelua, alan kehityksen seuraamista sekä aineistojen hyödyntämistä
• kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä toimimista
• oman kieli- ja viestintätaidon kehittämistä

Sisältö

Tutkintoihin kuuluvat vieraan kielen ja ruotsin kielen opintojaksot ovat taitotasoa B1-C1. Alkeis- ja jatkokurssit tai valmentavat kurssit eivät sovellu tutkintojen kieliopinnoiksi.

KK-tutkintoon (luokanopettajan koulutus) kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot 12 - 15 op


1. Vieraan kielen kirjallinen taito 2–3 op

Suositeltu suoritusajankohta: opintojen alkuvaiheessa 1. opintovuonna

• englannin kielen kirjallinen taito luokanopettajille 2 op, jolloin suullinen taito 1 op
• englannin kieen kirjallinen taito (3 op)
• espanjan kielen tekstin ymmärtäminen
• italian kielen tekstin ymmärtäminen
• portugalin kielen tekstin ymmärtäminen
• ranskan kielen tekstin ymmärtäminen/kirjallinen taito
• saksan kielen tekstin ymmärtäminen/kirjallinen taito
• venäjän kielen kirjallinen taito
• dekaanin suostumuksella jonkin muun vieraan kielen kirjallinen taito


2. Vieraan kielen suullinen taito 1–3 op

Suositeltu suoritusajankohta: 1. tai 3. opintovuonna valitun kielen mukaan

• englannin kielen suullinen taito luokanopettajille 1 op, jolloin kirjallinen taito 2 op
• englannin kielen kommunikatiivinen taito
• espanjan kielen suullinen taito
• italian kielen suullinen taito
• portugalin kielen suullinen taito
• ranskan kielen suullinen taito
• saksan kielen suullinen taito
• venäjän kielen suullinen taito
• dekaanin suostumuksella jonkin muun vieraan kielen suullinen taito


3. Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä luokanopettajille 3 op

Suositeltu suoritusajankohta: pääaineen perusopintojen jälkeen, aikaisintaan 2. opintovuonna.4. Tieteellinen kirjoittaminen luokanopettajille 3 op

Suositeltu suoritusajankohta: aineopinnoissa tutkielmantekovaiheessa, yleensä 3. opintovuonna.


5. Puheviestinnän (3 op) osuudesta vastaa opettajankoulutuslaitos.


Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki
Kielikeskus