x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö, KK, kieliopinnot

Osaamistavoitteet

Kieli- ja viestintäopinnot tukevat

• oman asiantuntijuuden kehittymistä
• oman alan opiskelua, alan kehityksen seuraamista sekä aineistojen hyödyntämistä
• kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä toimimista
• oman kieli- ja viestintätaidon kehittämistä

Sisältö

Tutkintoihin kuuluvat vieraan kielen ja ruotsin kielen opintojaksot ovat taitotasoa B1-C1. Alkeis- ja jatkokurssit tai valmentavat kurssit eivät sovellu tutkintojen kieliopinnoiksi.


KK-tutkintoon (elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus sekä matematiikan aineenopettajan koulutus) kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot 15 op


1. Vieraan kielen kirjallinen taito 2–3 op

Suositeltu suoritusajankohta: opintojen alkuvaiheessa 1. opintovuonna

Vaihtoehtoiset opintojaksot ovat seuraavat:

• Combined Academic Reading and Communication Skills
• englannin kielen kirjallinen taito
• espanjan kielen tekstin ymmärtäminen
• italian kielen tekstin ymmärtäminen
• portugalin kielen tekstin ymmärtäminen
• ranskan kielen tekstin ymmärtäminen/kirjallinen taito
• saksan kielen tekstin ymmärtäminen/kirjallinen taito
• venäjän kielen kirjallinen taito
• jonkin muun vieraan kielen kirjallinen taito tiedekunnan suostumuksella


2. Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä kasvatustieteilijöille 3 op

Suositeltu suoritusajankohta: pääaineen perusopintojen jälkeen, aikaisintaan 2. opintovuonna.


3. Vieraan kielen suullinen taito 2–3 op

Suoritetaan samasta kielestä kuin vieraan kielen kirjallisen taidon opintojakso.

Suositeltu suoritusajankohta: aineopintovaiheessa, yleensä 2. tai 3. opintovuonna

Vaihtoehdot ovat seuraavat:

• Academic Presentations on Educational Research (edellyttää Combined Academic Reading and Communication Skills –jakson suoritusta)
• englannin kielen kommunikatiivinen taito
• espanjan kielen suullinen taito
• italian kielen suullinen taito
• portugalin kielen suullinen taito
• ranskan kielen suullinen taito
• saksan kielen suullinen taito
• venäjän kielen suullinen taito
• jonkin muun vieraan kielen suullinen taito tiedekunnan suostumuksella


4. Tieteellinen kirjoittaminen kasvatustieteilijöille 3 op

Suositeltu suoritusajankohta: aineopinnoissa tutkielmantekovaiheessa, yleensä 3. opintovuonna.


5. Vieraan kielen syventävä opintojakso 2 op

Huom! Koskee vain Combined Academic Reading and Communication Skills ja Academic Presentations on Educational Research –jaksot suorittaneita opiskelijoita.

• Projects on Contemporary Education Issues


6. Esiintyminen ja argumentointi 3 op (opetuksesta vastaa puheopin laitos)


Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Huom! Jos opiskelija on suorittanut englannin kielen tekstin ymmärtämisen kurssin (3 op), suoritettavaksi jää kurssi Academic Presentations on Educational Research (2 op). Jos opiskelija on suorittanut englannin kielen kommunikatiivisen taidon kurssin (3 op), suoritettavaksi jää kurssi Combined Academic Reading and Communication Skills (2 op). Englannin kielen opintoja on tällöin yhteensä 5 op, ja se riittää tutkintoon kuuluvan vieraan kielen opintopistemääräksi.

avaa kaikki
Kielikeskus