x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö, englanninkielisten tutkintojen kieliopinnot

Sisältö

Englanninkielisiin maisterin tutkintoihin sisältyvät seuraavat kieli- ja viestintäopinnot:

- English Language Assesment Test
- English Language Studies 3-6 ECTS (according to the assessment test)
- Finnish language and Intercultural Communication Studies 6-8 ECTS

Kieliopinnot suoritetaan seuraavasti:

Englannin kieli 3-6 op
Kaikki opiskelijat testataan kielikeskuksen Oxford Quick Placement –testillä ensimmäisen lukukauden alussa. Testituloksen perusteella määritellään vaadittavat englannin kielen kurssit.
• English Oral Skills and Writing Course 3 op (englannin keskustelu- ja kirjoituskurssi vaaditaan mikäli kielitestin tulos osoittaa kurssin tarpeellisuuden) JA
• Introduction to Thesis Writing 3 op (vaaditaan kaikilta).

Suomen kieli ja monikulttuurinen viestintä 6-8 op
Valitaan jokin seuraavista vaihtoehdoista
• Suomi vieraana kielenä alkeiskursseja tai ylemmän tason kursseja 6 op TAI
• Suomi vieraana kielenä: alkeiskurssi 1 (3 op) –opintojakso ja Introduction to Intercultural
Communication (5 op) –opintojakso TAI
• Suomi vieraana kielenä: alkeiskurssi I (3 op) –opintojakso ja jonkin vieraan kielen (muun kuin
englannin tai opiskelijan äidinkielen) opintojakso (3 op) vähintään CEFR-taitotasolla B1-B2


Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Informaatiotieteiden yksikkö, englanninkielisten tutkintojen kieliopinnot

Kielikeskus