x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö, LuK, kieliopinnot

Osaamistavoitteet

Kieli- ja viestintäopinnot tukevat

• oman asiantuntijuuden kehittymistä
• oman alan opiskelua, alan kehityksen seuraamista sekä aineistojen hyödyntämistä
• kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä toimimista
• oman kieli- ja viestintätaidon kehittämistä

Sisältö

Tutkintoihin kuuluvat vieraan kielen ja ruotsin kielen opintojaksot ovat taitotasoa B1-C1. Alkeis- ja jatkokurssit tai valmentavat kurssit eivät sovellu tutkintojen kieliopinnoiksi.


LuK-tutkintoon (pääaine informaatiotutkimus ja interaktiivinen media) kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot 14 op


1. Vieraan kielen kirjallinen taito 3 op

Suositeltu suoritusajankohta: opintojen alkuvaiheessa 1. opintovuonna

Vaihtoehtoiset opintojaksot ovat seuraavat:

• englannin kielen kirjallinen taito informaatiotieteilijöille TAI
• espanjan kielen tekstin ymmärtäminen
• italian kielen tekstin ymmärtäminen
• portugalin kielen tekstin ymmärtäminen
• ranskan kielen tekstin ymmärtäminen/kirjallinen taito
• saksan kielen tekstin ymmärtäminen/kirjallinen taito
• venäjän kielen kirjallinen taito
• jonkin muun vieraan kielen kirjallinen taito tiedekunnan suostumuksella


2. Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä informaatiotieteilijöille 3 op

Suositeltu suoritusajankohta: pääaineen perusopintojen jälkeen, aikaisintaan 2. opintovuonna

3. Vieraan kielen suullinen taito 3 op

Suositeltu suoritusajankohta: aineopintovaiheessa, vieraan kielen kirjallisen taidon opintojakson jälkeen.

Vaihtoehtoiset opintojaksot ovat seuraavat:

• englannin kielen keskustelu- ja kirjoituskurssi informaatiotieteilijöille TAI
• englannin kielen kommunikatiivinen taito
• espanjan kielen suullinen taito
• italian kielen suullinen taito
• portugalin kielen suullinen taito
• ranskan kielen suullinen taito
• saksan kielen suullinen taito
• venäjän kielen suullinen taito
• jonkin muun vieraan kielen suullinen taito tiedekunnan suostumuksella


4. Tieteellinen kirjoittaminen informaatiotieteilijöille 3 op

Suositeltu suoritusajankohta: aineopinnoissa tutkielmantekovaiheessa, yleensä 3. opintovuonna.


5. Puheviestintätiedon perusteet 2 op (opetuksesta vastaa puheopin laitos)


LuK-tutkintoon (matematiikka, tilastotiede ja tietojenkäsittelyn ko) kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot 11 -14 op


1. Vieraan kielen opintoja 3-6 op

Vaihtoehto A: Vieraan kielen opintoja 3 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot ovat seuraavat:

• englannin kielen kirjoitus- ja keskustelukurssi informaatiotieteilijöille TAI
• espanjan kielen syventävä kurssi
• ranskan kielen syventävä kurssi
• saksan kielen syventävä kurssi


Vaihtoehto B: Vieraan kielen kirjallisen taidon opintojakso 3 op ja suullisen taidon opintojakso 3 op

Vaihtoehtoiset vieraan kielen kirjallisen taidon opintojaksot ovat seuraavat:

• englannin kielen kirjallinen taito informaatiotieteilijöille
• espanjan kielen tekstin ymmärtäminen
• italian kielen tekstin ymmärtäminen
• portugalin kielen tekstin ymmärtäminen
• ranskan kielen tekstin ymmärtäminen/kirjallinen taito
• saksan kielen tekstin ymmärtäminen/kirjallinen taito
• venäjän kielen kirjallinen taito
• jonkin muun vieraan kielen kirjallinen taito tiedekunnan suostumuksella

Vaihtoehtoiset vieraan kielen suullisen taidon opintojaksot ovat seuraavat:

• englannin kielen kommunikatiivinen taito
• espanjan kielen suullinen taito
• italian kielen suullinen taito
• portugalin kielen suullinen taito
• ranskan kielen suullinen taito
• saksan kielen suullinen taito
• venäjän kielen suullinen taito
• jonkin muun vieraan kielen suullinen taito tiedekunnan suostumuksella


2. Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä informaatiotieteilijöille 3 op

Suositeltu suoritusajankohta: pääaineen perusopintojen jälkeen, aikaisintaan 2. opintovuonna


3. Tieteellinen kirjoittaminen informaatiotieteilijöille 3 op

Suositeltu suoritusajankohta: aineopinnoissa, tutkielmantekovaiheessa


4. Puheviestintätiedon perusteet 2 op (opetuksesta vastaa puheopin laitos)


Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki
Kielikeskus