Opinto-oppaat 2011–2012
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ruotsin kieli tiedotusopin opiskelijoille

Sisältö

Journalistiikan ja kuvajournalismin linjojen opiskelijat suorittavat kurssit
- Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä toimittajille (3 op)
JA
- Ruotsin kielen syventävä kurssi (2 op), ks. lisätietoa täältä: http://www.uta.fi/laitokset/kielikeskus/kaaviot/tiedotusoppi_ruotsi.pdf

Mediakulttuurin ja viestinnän linjan opiskelijat suorittavat jakson KKRU27 ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä opiskelijoille 3 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Ruotsin kieli tiedotusopin opiskelijoille

Suoritettava 3–5 opintopistettä
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö