x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2010–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media sivuaineena

Osaamistavoitteet

Sivuaineopiskelijoille, ylimääräisille opiskelijoille ja JOO-opiskelijoille on suunniteltu erilaisia sivuainekokonaisuuksia, jotka antavat mahdollisuuden erikoistua jollekin informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median osa-alueista.

Sisältö

Opiskelija suorittaa opinnot valitsemansa sivuaineopintokokonaisuuden mukaisesti. Sivuaineopintokokonaisuuksia ovat:

1. Asiakirjahallinnan sivuainekokonaisuus 25 op
2. Tiedonhallinnan ja informaatioarkkitehtuurin laaja sivuainekokonaisuus 60 op
3. Tietopalvelun laaja sivuainekokonaisuus 60 op
4. Interaktiivisen median laaja sivuainekokonaisuus 60 op
5. Kirjastotoimen laaja sivuainekokonaisuus 60 op
6. Kieliteknologian perusteiden sivuainekokonaisuus (KIT) 25 op


Sivuaineopiskelija voi myös valita opintojaksot informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintotarjonnasta itsenäisesti. Osa opintojaksoista on kuitenkin tarkoitettu vain pääaineopiskelijoille (esim. kandi- ja graduseminaarit). Jos opintojakso on tarjolla vain pääaineopiskelijalle, asiasta on maininta kurssikuvauksessa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kirjastonhoitajan kelpoisuutta tavoittelevat sivuaineopiskelijat suorittavat kirjastotoimen laajan sivuainekokonaisuuden.

avaa kaikki
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos