x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieliteknologian perusteiden opintokokonaisuus (KIT), 0–25 op

Osaamistavoitteet

Kieliteknologia tutkii, kehittää ja soveltaa menetelmiä luonnollisen kielen käsittelyä varten. Kieliteknologian opetuksen verkoston tavoitteena on tarjota alan opetusta yliopistojen valtakunnallisena ja alueellisena yhteistyönä. Tampereen yliopistossa kieliteknologian opetusta järjestävät mm. informaatiotutkimuksen, kieli- ja käännöstieteiden, puheopin ja tietojenkäsittelytieteiden laitokset. Tampereen yliopistossa on mahdollista suorittaa kieliteknologian perusteiden opintokokonaisuus 25 op. Opintokokonaisuuden vastuulaitos on informaatiotutkimuksen laitos, joka antaa kokonaisuudesta myös kokonaismerkinnät.

Opiskelija voi täydentää ja jatkaa opintojaan muissa kieliteknologian opetusta tarjoavissa yliopistoissa (mm. Helsingin yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto) yliopistojen välisen joustavan opiskeluoikeuden (JOO) kautta. Jos opiskelija haluaa jatkaa opintoja aineopintojen tasolla Helsingin yliopistossa, myös perusteiden opinnot kannattaa valita siten, että ne tarjoavat hyvän pohjan näille opinnoille. HY:n kieliteknologian opintojen vaatimukset löytyvät osoitteesta http://www.ling.helsinki.fi/kit/verkosto/index.shtml
Hakuaika JOO-opintoihin on kaksi kertaa vuodessa (31.10. ja 30.4. mennessä).

Sisältö

Kurssit 1-5 ovat pakollisia kaikille opintokokonaisuuden suorittajille. Lisäksi opiskelija suorittaa valinnaiskursseja siten, että opintokokonaisuuden laajuus on vähintään 25 op. Kurssikuvaukset ja ilmoittautumisohjeet löytyvät vastuulaitosten opetusohjelmasta.

1. YKIEY2 Yleisen kielitieteen peruskurssi 3 op (kieli- ja käännöstieteiden laitos)
2. FONEP1 Fonetiikan peruskurssi 2 op (kieli- ja käännöstieteiden laitos)
3. YKIEP3 Fonologian ja morfologian peruskurssi 3 op TAI YKIEP3A Syntaksin peruskurssi 3 op (molemmat kieli- ja käännöstieteiden laitos)
4. TKOPY4 Tietotekniikan peruskurssi 3 op (tietojenkäsittelytieteiden laitos)
5. Kieliteknologian johdanto ja harjoitukset (verkkokurssi, Helsingin yliopisto, yleisen kielitieteen laitos).

Valinnaiset opintojaksot

INFOA32 Tiedonhaun menetelmät 4 op (informaatiotutkimuksen laitos)
INFOA34 Tiedonhaun kieliteknologia 3-4 op (informaatiotutkimuksen laitos)
INFOA37 Kokeellinen tiedonhaun tutkimus 4 op (informaatiotutkimuksen laitos)
INFOS11 Johdanto tiedonhakututkimukseen 5 op (informaatiotutkimuksen laitos)
INFOS12 Tiedonhaun matemaattiset menetelmät 6 op (informaatiotutkimuksen laitos)
PUHEA5 Johdatus puheen ja äänen akustiikkaan 3 op (puheopin laitos)
PUHEP8a Johdatus puhetekniikkaan ja vokologiaan 2 op (puheopin laitos)
PUHESV3 Vokologian tutkimusharjoittelu 6-12 op (puheopin laitos)
PUHESV5 Poikkeavat äänenlaadut 4 op (puheopin laitos)
TRENSM6 Leksikografia ja terminologia 2-4 op (kieli- ja käännöstieteiden laitos)
TRMUSM7 Tietokone kielentutkimuksen apuvälineenä 4 op (kieli- ja käännöstieteiden laitos)
VTEKS105 New interaction techniques (tietojenkäsittelytieteiden laitos)
VTEKS301 Design and development of speech interfaces (tietojenkäsittelytieteiden laitos)
YKIEP4D Semantiikan ja pragmatiikan peruskurssi 3 op (kieli- ja käännöstieteiden laitos

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Tampereen yliopiston KIT-kokonaisuuden esittely löytyy osoitteesta http://www.info.uta.fi/kieliteknologia/kit.htm

Tiedot valtakunnallisesta opetustarjonnasta löytyvät verkoston KIT-Wikistä osoitteessa
https://kitwiki.csc.fi/twiki/bin/view/KitWiki/KitVerkosto

avaa kaikki
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos