x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kirjastotoimen ja kulttuurityön laaja opintokokonaisuus, 60 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuus tuottaa valmiuksia toimia kirjastonhoitajan ammatillisissa tehtävissä eri tyyppisissä kirjastoissa sekä kulttuurialan tehtävissä. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on kokonaisnäkemys kirjastojen ja muiden kulttuurilaitosten kehityksestä ja asemasta yhteiskunnassa sekä alan käsitteistä ja ongelmista. Hänellä on perusvalmiudet erityyppisten tietoaineistojen organisointiin ja kuvailuun, kokoelmatyöhön, tietokantojen rakentamiseen ja tiedonhakuun. Kokonaisuus soveltuu laajaksi sivuaineeksi esim. humanististen tieteiden, viestintätieteiden ja kasvatustieteiden opiskelijoille. Opiskelija laatii opintosuunnitelman opintokokonaisuuden vastuuhenkilön (lehtori/tiedonlähteet ja välittäjäorganisaatiot) kanssa.

Sisältö

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavasti:
- perusteiden opintokokonaisuus 25 op
- yksi ammatillinen projekti opintokokonaisuudesta INFOA1 5 op
- vähintään 3 opintojaksoa seuraavista: INFOA42, INFOA43, INFOA51, INFOA52, INFOA61, INFOA62, INFOA63
- loput opintojaksot voidaan valita myös muista informaatiotutkimuksen valinnaisista aineopinnoista. Myös työharjoittelun voi liittää valinnaiseksi aineopintojaksoksi.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos