x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Asiakirja- ja asianhallinnan laaja opintokokonaisuus, 60 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuus tuottaa perusvalmiuksia toimia asiakirjahallinnon ja arkistotoimen vastuu-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä yksityisissä ja julkisissa organisaatioissa sekä arkistoinstituutioissa. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia suunnitella ja toteuttaa asiakirjatiedon elinkaarihallintaa toiminnan, lainsäädännön ja tietojärjestelmien asettamien vaatimusten kokonaisuudessa. Kokonaisuus soveltuu laajaksi sivuaineeksi esim. hallintotieteiden, tietojenkäsittelytieteiden tai historian opiskelijoille. Opiskelija laatii opintosuunnitelman opintokokonaisuuden vastuuhenkilön (yliassistentti/asiakirjatiedon hallinta) kanssa.

Sisältö

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavasti:
- perusteiden opintokokonaisuus 25 op
- vähintään kolme opintojaksoa seuraavista: INFOA14, INFOA52, INFOA53, INFOA55 (asiakirja- ja asianhallinta)
- loput opintojaksot voidaan valita muista informaatiotutkimuksen valinnaisista aineopinoista tai syventävien opintojen opintokokonaisuudesta INFOS3 (tieto- ja asiakirjahallinnon tutkimus)

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos