x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietopalvelun laaja opintokokonaisuus, 60 op

Osaamistavoitteet

Kokonaisuus tarjoaa perusvalmiudet toimia julkisen ja yksityisen sektorin kirjasto- ja tietopalveluissa informaatikkona. Opiskelija saa valmiuksia alan koulutus-, konsultointi-, suunnittelu- ja tutkimustehtäviin. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa hakea tietoa tehokkaasti erilaisissa tiedonhakuympäristöissä, ymmärtää tiedonhaun ja -hankinnan prosessien ominaispiirteitä, pystyy arvioimaan ja valitsemaan kehysorganisaation tiedontarpeeseen parhaiten vastaavat tiedonlähteet, sekä luomaan mahdollisuudet niiden käyttöön. Kokonaisuus soveltuu laajaksi sivuaineeksi moniin oppiaineisiin, esim. tietojenkäsittelytieteiden ja viestintätieteiden opiskelijoille. Opiskelija laatii opintosuunnitelman opintokokonaisuuden vastuuhenkilön (professori/tiedon tallennus ja haku) kanssa.

Sisältö

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavasti:
- perusteiden opintokokonaisuus (25 op)
- yksi ammatillinen projekti opintokokonaisuudesta INFOA1
- vähintään kaksi kurssia INFOA3-osakokonaisuudesta
- loput opintojaksot valitaan seuraavista osakokonaisuuksista: INFOA3, INFOA5, INFOA6, INFOS1

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos