x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietohallinnon ja tietojohtamisen laaja opintokokonaisuus, 60 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuus tuottaa perusvalmiuksia toimia tieto- ja asiakirjahallinnon suunnittelu- ja johtotehtävissä yrityksissä ja organisaatioissa. Kokonaisuus tuottaa valmiuksia osallistua organisaation tietoresurssien, tietojärjestelmien sekä tietotuotteiden ja -palveluiden muodostamien kokonaisuuksien suunnitteluun. Kokonaisuuteen kuuluvia alueita ovat: organisaation, osaston, itsenäiskäytön, etätyön tai projektin johtaminen, tietojohtamisen suuntaukset, organisationaalisen tiedon muodostuminen, tiedon jakaminen organisaatiossa, tietoresurssien hallinta sekä tietojärjestelmien ja -palvelujen suunnittelu ja evaluointi. Kokonaisuus soveltuu laajaksi sivuaineeksi esim. tietojenkäsittelytieteiden ja hallintotieteiden opiskelijoille. Opiskelija laatii opintosuunnitelman opintokokonaisuuden vastuuhenkilön (lehtori/tietoresurssien organisointi ja tietohallinto) kanssa.

Sisältö

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavasti:
- perusteiden opintokokonaisuus 25 op
- vähintään 3 opintojaksoa opintokokonaisuudesta INFOA5
- loput opintojaksot voidaan valita myös muista informaatiotutkimuksen valinnaisista aineopinnoista, syventävien opintojen opintojaksoista INFOS31-INFOS33 tai sovituista tietojenkäsittelytieteiden laitoksen tarjoamista tietojohtamisen opintojaksoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos