x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yleinen käännöstiede, 25 op

Osaamistavoitteet

Yleisen käännöstieteen opintokokonaisuus (25 op) tarjoaa mahdollisuuden tutustua käännös- ja tulkkausviestinnän peruskysymyksiin ja alan tutkimukseen. Se soveltuu erityisesti tutkintoihin, joissa tarvitaan näkemystä kulttuurienvälisestä viestinnästä. Opintokokonaisuus on tarkoitettu muille kuin käännöstieteen oppiaineiden pää- ja sivuaineopiskelijoille. Opetus ei ole sidoksissa käännöstieteen yksikön työkielitarjontaan.

Sisältö

Opintojaksoista Johdatus kääntäjän ammattin ja käännösprosessiin sekä Johdatus tulkin ammattiin ja tulkkausprosessiin yleisen käännöstieteen opiskelija suorittaa ainoastaan luento-osuuden.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kokonaisuuden voi sisällyttää joko kandidaatin- tai maisterintutkintoon, ja se on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Kokonaisuudesta ei anneta arvosanaa. Kokonaismerkinnän antaa Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman assistentti.

avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos