x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Fonetiikka

Osaamistavoitteet

Fonetiikan opinnot koostuvat kahdesta opintokokonaisuudesta: perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan osasuoritusten painotetun keskiarvon mukaan.

Aineopintojen jälkeen on mahdollista jatkaa fonetiikan syventäviä opintoja esim. Helsingin yliopistossa. Fonetiikassa järjestettävä opetus vaihtelee lukuvuosittain jossain määrin. Kaikkia kursseja ei välttämättä ole tarjolla joka lukuvuosi. Toisaalta esim. dosenttiopetuksena saatetaan järjestää muitakin kuin opetussuunnitelmassa mainittuja kursseja. Tällaisilla kursseilla voi korvata sovittavia kohtia opetussuunnitelmasta. Fonetiikan opinnot on mahdollista aloittaa yhtä hyvin syys- kuin kevätlukukaudenkin alussa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos