x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tutkielmaopinnot, 40 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opinnot (Venäjän kieli ja kulttuuri)
avaa kaikki

Tutkielmaopinnot

SLAFS6 Seminaari, 5 op
SLAFS7 Pro gradu -tutkielma, 35 op
SLAFS7B Sivuainetutkielma, 15 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos